28 Feb 2024. Perbincangan Program Kolaborasi Industri antara UPNM dan Syarikat Mindmatics. UPNM diketuai oleh Dr Hassan dan En Azrul Hakim bagi pihak Mindmatics.