Penempatan Latihan Industri (LI) Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (FPKP)


Senarai Penempatan Latihan Industri (LI)