Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA) telah mengadakan Bengkel Pemurnian Dasar Antarabangsa bertujuan untuk membincangkan dengan lebih terperinci proses penyediaan Dasar Pengantarabangsaan UPNM. 


Tarikh : 12 Oktober 2022

Tempat : Pusat Marin, UPNM