Program Meet and Greet International Students Malaysia (MaGISM) 2022 ini merupakan anjuran daripada Bahagian Education Malaysia (BEM), Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) bersama UiTM Shah Alam

Program ini menyasarkan penglibatan seramai 500 orang peserta yang terdiri daripada wakil-wakil Institusi Pendidikan Tinggi (IPT), dan Kementerian, jabatan dan agensi berkaitan


Tarikh : 10 Ogos 2022

Tempat : UiTM Shah Alam