Bertujuan untuk memperkenalkan UPNM kepada Kedutaan Indonesia. Perbincangan berasaskan peluang untuk menjalinkan program mobiliti pelajar.


Tarikh: 11 Ogos 2023

Tempat: BEM, Putrajaya dan Kedutaan Besar Indonesia, Kuala Lumpur