Libat urus ini turut dihadiri oleh YBhg. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bagi membincangkan isu dan cabaran Pembangunan Dasar dan Pelan Tindakan Pengantarabangsaan Pendidikan Tinggi 2023-2030.


Tarikh: 7 September 2023

Tempat: Kementerian Pendidikan Tinggi, Putrajaya