PJAA telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelantikan Ejen Pengambilan Pelajar Bil. 1/2023 bagi membincangkan dengan lebih terperinci kaedah-kaedah pelaksanaan yang telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).


Tarikh : 14 Februari 2023

Tempat: Bilik Mesyuarat JPP, Aras 3, Bangunan Canselori