Penglibatan daripada staf Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa), Institut Pengajian Eksekutif (NIEEd), Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA), APEL dan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA). Pasukan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) – Golden Netballerz telah mendapat Naib Johan dalam kategori Winner Pool.


Tarikh: 19 Oktober 2023

Tempat: Padang UPNM