Persidangan ini diadakan bagi tujuan memenuhi keperluan hal ehwal pelajar di semua peringkat, sama ada di peringkat Eksekutif, Ketua, Pengurus atau Pengarah. Persidangan ini mengalu-alukan profesional yang terlibat dalam pelbagai bidang seperti pengantarabangsaan dan mobiliti, Latihan Industri (LI), pembangunan kerjaya, pembangunan pelajar, pengalaman pelajar, kehidupan kampus, kehidupan kediaman, kepelbagaian budaya dan keterangkuman, kebajikan, jangkauan komuniti, bakat, kaunseling, psikologi, kesihatan mental dan lain-lain lagi.


Tarikh: 25 November 2023

Tempat: Centre for Advanced and Professional Education (CAPE), Kuala Lumpur