Program Pertukaran Pelajar (Student Outbound Mobility) diantara UPNM dan UPI ini melibatkan 2 orang pelajar awam daripada Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP). Program ini adalah inisiatif daripada Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL), Pejabat TNC Akademik dan Antarabangsa. Sesi send off pelajar telah berlangsung pada pukul 6 pagi di KLIA2 yang dihadiri oleh Pengarah CTL (Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah binti Abdul Wahab), Pengarah Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani bin Yahya) serta Penasihat Akademik FSTP (Dr. Yuhanim Hani Yahya).


Tarikh: 22 Januari 2023

Tempat: KLIA2, Sepang, Selangor

  slot pulsa tanpa potongan