Program ini bertujuan untuk memupuk graduan yang bersifat warga global dan berdaya saing, bersedia untuk masa hadapan dan pemimpin antarabangsa yang berpotensi. Ia juga dapat meningkatkan lagi kemahiran soft skills graduan di samping memberi pendedahan untuk menjadi duta kepada para pelajar antarabangsa lain yang berminat untuk datang ke Malaysia.


Tarikh: 13-16 September 2023

Tempat: UKM, Bangi