Lawatan ini membincangkan penglibatan ketiga-tiga pusat/ pejabat antarabangsa Universiti Awam (UA) berkenaan skop pengantarabangsaan selaras dengan Hasrat Kerajaan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) Lonjakan 8: Keunggulan Global.


Tarikh : 21 Jun 2023

Tempat : Pejabat Antarabangsa Putra (I-Putra), UPM