PJAA telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelantikan Ejen Pengambilan Pelajar Bil. 2/2023 kesinambungan daripada mesyuarat sebelum ini bagi membincangkan perkara berkaitan pelantikan ejen-ejen yang telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Norhasni binti Zainal Abiddin, Penolong Naib Canselor (Pembangunan dan Kualiti Akademik), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).


Tarikh : 13 Mac 2023

Tempat : Bilik Mesyuarat JPP, Aras 2, Bangunan Canselori, UPNM