Sesi ini membincangkan perkara yang berkaitan dengan jaringan akademik di UPNM termasuk penempatan Latihan Industri (LI) bagi pelajar-pelajar dan kolaborasi akademik untuk program Pengurusan Sumber Manusia.


Tarikh : 20 Julai 2023

Tempat : Pusat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA)