Majlis Penghargaan Pejabat Antarabangsa Universiti Awam (UA) Sempena Program Libat Urus Terhadap Pengurusan Pelajar Antarabangsa

Majlis Penghargaan ini diadakan bagi meraikan dan kerjasama padu yang diterima daripada semua pejabat antarabangsa Universiti Awam (UA) semasa program pengauditan untuk mengenal pasti prestasi semasa semua prosedur dan pelaksaana antarabangsa di setiap UA bermula daripada permohonan pelajar antarabangsa sehingga pelajar tersebut menamatkan jayanya

Pengauditan tersebut telah berjaya dilaksanakan di bawah nama Program Libat Urus Terhadapap Pengurusan Pelajar Universiti Awam Tahun 2019/2020 yang telah berlangsung selama 2 bulan dari 9 Disember 2019 hingga 23 Januari 2020


Tarikh : 19 Julai 2022

Tempat : Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur