Program Dialog secara hibrid ini melibatkan pihak Kementerian, Jabatan, dan Agensi Kerajaan, Pakar-Pakar, Institusi-Institusi Pendidikan serta pertubuhan tempat dan luar negara. Bertujuan untuk berkongsi inisiatif-inisiatif dan aktiviti yang telah dilaksanakan berkaitan bidang kompetensi UNESCO iaitu dalam Pendidikan, Sains, Sains Sosial, Kebudayaan dan Komunikasi terutamanya dalam mendukung elemen Pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning).   


Tarikh: 8 Ogos 2023

Tempat: Dewan MARii, Cyberjaya