Penglibatan ini dapat memberi peluang kepada pelajar antarabangsa untuk berinteraksi secara langsung dangan YB Menteri Pendidikan Tinggi, mendapatkan maklum balas pelajar berhubung pengalaman belajar di Malaysia, meningkatkan dan mengekalkan minat pelajar antarabangsa untuk Kembali ke Malaysia sebagai destinasi Pendidikan tinggi serta menjadikan Malaysia sebagai hab Pendidikan tinggi antarabangsa yang standing dengan negara-negara maju di dunia.


Tarikh: 19 Oktober 2023

Tempat: Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang