Program ini adalah untuk meluaskan skala, skop dan kadar penglibatan dan kerjasama pendidikan tinggi antarabangsa antara kedua-dua negara. Inisiatif utama ini telah ditubuhkan oleh British Council (pertubuhan Britain khusus dalam perhubungan kebudayaan dan Pendidikan) di Malaysia dengan Kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.


Tarikh : 21 Julai 2023

Tempat : Petaling Jaya Hilton, Petaling Jaya