JKPA mengumpulkan semua Pengarah Antarabangsa daripada Universiti Awam. Dalam mesyuarat ini beberapa agenda penting seperti permasalahan Visa Pelajar dan Promosi Program Akademik untuk pelajar antarabangsa telah dibincangkan. Promosi Program Akademik dibantu oleh Education Malaysia Global Services (EMGS) dan Bahagian Education Malaysia (BEM). Mesyuarat ini dapat menyemarakkan lagi aktiviti-aktiviti pengambilan pelajar-pelajar antarabangsa.


Tarikh : 10 - 11 Mei 2023

Tempat : Universiti Malaysia Kelantan (UMK)