Membincangkan dan mengenal pasti isu-isu berkaitan ejen perekrutan pelajar antarabangsa di IPT Malaysia (inbound) dan pelajar Malaysia ke luar negara (outbound). Mendapatkan input dan cadangan berkaitan pengurusan ejen perekrutan pelajar antarabangsa di IPT Malaysia (inbound) dan pelajar Malaysia ke luar negara (outbound). Membangun kerangka garis panduan pengurusan ejen perekrutan pelajar antarabangsa di IPT Malaysia (inbound) dan ke luar negara (outbound).


Tarikh: 14-1 November 2023

Tempat: Jasmine Hall 3, Bangi Avenue Convention Centre