Mesyuarat JKPA betujuan untuk mengetahui perkembangan dan isu semasa berkaitan dengan hubungan antarabangsa, mobiliti pelajar, pengambilan pelajar antarabangsa, visa dan kebajikan serta maklumat terkini daripada pihak Education Malaysia Global Services (EMGS) dan perkongsian daripada Special Interest Group (SIG) yang dilantik dalam kalangan Universiti Awam (UA).


Tarikh : 8 - 11 Julai 2023

Tempat : Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)