Perbincangan ini bagi melaporkan pelaksanaan Program KPT-PACE berjumlah RM1,526,400.00 telah dapat dilaksanakan dengan jayanya oleh Penyelaras, Ketua Projek serta ahli-ahli tim. Laporan Akhir Program Penjana KPT-PACE juga telah dihantar ke pihak Kementerian Pendidikan Tinggi oleh Penyelaras bagi menyempurnakan program tersebut. 


Tarikh: 23 November 2023

Tempat: Bilik Perbincangan, PJAA