ZULFAQAR Jurnal Pengurusan Pertahanan, Sains Sosial dan Kemanusiaan (JDMSSH) diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. JDMSSH terbuka untuk Pengarang di seluruh dunia. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Jun dan Disember).

JDMSSH menerbitkan makalah dan ulasan semula makalah yang merangkumi semua aspek pengurusan, sains sosial dan kemanusiaan. Objektif editorial jurnal adalah untuk memudahkan peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan kajian dalam bidang berikut, tetapi tidak terhad kepada: Pertahanan dan Keselamatan, Pengurusan Strategik, Dasar, Politik, Sejarah dan subjek Sains Sosial lain yang berkaitan. Semua penyerahan makalah untuk penerbitan akan disemak sekurang-kurangnya oleh dua penilai pakar bidang. Jurnal ini diterbitkan setiap dua tahun oleh Penerbit UPNM.

https://zulfaqar.upnm.edu.my/ijdmssh/index.php