PEMBIAYAAN PROGRAM SKIM PRIHATIN PENDIDIKAN ANAK WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah menyalurkan sebanyak RM 205,000.00 bagi Program Skim Prihatin Anak Wilayah untuk diagihkan kepada pelajar asnaf Miskin, Muallaf & Fisabilillah melibatkan seramai 205 pelajar yang telah menerima bantuan tersebut.