Para Fuqaha membahagikan rukun wakaf kepada 4 bahagian :

  1. Pewakaf (Waqif)
  2. Harta yang diwakafkan (Mawquf)
  3. Penerima manfaat harta wakaf (Mawquf'alaih)
  4. Penyataan hasrat wakaf (Sighah/Hujjah wakaf)