OBJEKTIF PENUBUHAN

1.  Menyalurkan dan mengagihkan dana wakaf UPNM kepada warga kampus khasnya dan masyarakat Islam amnya.

2.  Membudayakan amalan wakaf dalam kalangan warga UPNM demi melahirkan insan yang berprihatin dan bertanggung jawab.

3.  Meningkatkan dana wakaf UPNM bagi menampung keperluan pendidikan dari semasa ke semasa.

4.  Membangunkan aset-aset wakaf UPNM yang sesuai untuk pem bangunan pendidikan berterusan.