MAJLIS PELANCARAN DAN PERASMIAN PUSAT PENGURUSAN WAKAF