Dalam bahasa arab, wakaf bermaksud "menahan", "tegah" atau berhenti.

Apabila seorang berkata "Saya mewakafkan sesuatu" ianya bermaksud "Saya menahannya". Dengan kata lain, "pembekuan" hak milik bagi faedah tertentu. "Berhenti" pula bermaksud "Pemilikannya terhenti dengan menyerahkan secara keseluruhannya kepada Allah SWT. 

Wakaf juga adalah :

a) Menyerahkan hak milik apa sahaja harta yang boleh menikmati manfaat, faedah atau kepentingannya;

b) Menyerahkan manfaat, faedah atau kepentingan yang boleh dinikmati daripada apa sahaja harta: atau

c) Menyumbangkan kepakaran dan perkhidmatan yang boleh dinikmati manfaat, faedah atau kepentingannya; 

sebagai jalan mendekatkan diri kepada ALLAH SWT.