1. Mengapa Audit Dalaman dan Audit Pengawasan perlu dijalankan secara berkala iaitu dua kali setahun?
  Untuk memantau Sistem Pengurusan Kualiti yang telah mendapat pengiktirafan MS ISO 9000 sentiasa berjalan mengikut Piawaian MS ISO 9000
 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Audit Pengawasan?
  Audit Pengawasan adalah audit yang dijalankan oleh pihak ketiga (badan pengiktiraf) untuk memastikan organisasi yang telah dianugerahkan Pensijilan sentiasa mengamalkan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan skop piawaian yang ditetapkan.
 3. Apakah yang dimaksudkan dengan ISO?
  ISO ialah ‘International Organization for Standardization’ yang merupakan organisasi utama dunia yang membangunkan dan mengeluarkan Piawaian Antarabangsa.
 4. Apakah yang dimaksudkan dengan Piawaian ISO 9000?
  Piawaian ISO 9000 adalah koleksi piawaian antarabangsa, Spesifikasi Teknikal, Laporan Teknikal, buku dan dokumen berasaskan web Pengurusan Kualiti. Terdapat kira-kira 25 dokumen dalam koleksi sama sekali, dengan dokumen-dokumen baru atau disemak sedang dibangunkan secara berterusan. (Ia harus diperhatikan bahawa banyak Piawaian Antarabangsa dalam keluarga ISO 9000 yang bernombor dalam julat ISO 10000.)
 5. Siapakah yang bertanggungjawab untuk membangunkan Piawaian ISO 9000?
  Jawatankuasa Teknikal ISO (TC) dengan bilangan 176 (ISO / TC 176), dan jawatankuasa kecil, adalah bertanggungjawab untuk pembangunan piawaian. Kerja-kerja ini dijalankan atas dasar "sepakat" di kalangan pakar-pakar kualiti dan industri yang dinamakan oleh Badan Piawaian Kebangsaan, yang mewakili pelbagai pihak yang berminat.
 6. Bagaimanakah untuk mendapatkan salinan Piawaian?
  Salinan paiwaian boleh dibeli daripada Badan Piawaian Nasional anda (lihat senarai dengan butir-butir hubungan), atau daripada Sekretariat ISO Central melalui Kedai ISO oleh menghubungi Pemasaran dan Komunikasi jabatan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Salinan ini boleh didapati di dalam versi bahasa tempatan.
 7. Mengapa Piawaian perlu disemak?
  Proses kajian ISO:
 • Memerlukan kajian semula yang berterusan untuk memastikan paiwaian sentiasa dikemaskini. Proses ini perlu dimulakan dalam tempoh 3 tahun penerbitan piawaian.

Input pengguna dari:

 • Soal selidik pengguna global / penyiasatan
 • Satu Kajian Justifikasi pasaran
 • Cadangan yang timbul daripada proses tafsiran
 • Peluang untuk keserasian meningkat dengan ISO 14001
 • Keperluan untuk lebih jelas, kemudahan penggunaan, dan terjemahan yang lebih baik

Trend semasa:

 • Mengikuti perkembangan terkini dalam amalan sistem pengurusan.
 1. Siapakah yang bertanggungjawab bagi menyemak semula Piawaian?
  Proses semakan adalah tanggungjawab ISO Jawatankuasa Teknikal No.176, Sub-jawatankuasa no.2 (ISO / TC 176/SC 2) dan dijalankan atas dasar kata sepakat di kalangan kualiti dan pakar-pakar industri yang dilantik oleh badan-badan Ahli ISO, dan mewakili semua pihak yang berminat.