Galeri ini diwujudkan dengan tujuan untuk merakam memori dan menyimpan maklumat serta aktiviti-aktiviti Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data agar setiap berdedikasi yang dicurahkan melalui penglibatan dan kerjasama pihak-pihak terlibat akan dapat dipelihara sebagai sumber rujukan dan relevensi penubuhan pada masa depan.