ADUAN PELANGGAN

Memastikan 100% aduan dan cadangan pelanggan diambil tindakan dalam tempoh 07 hari bekerja.

Sepanjang tempoh pengurusan, UPNM telah berjaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini jelas menunjukkan Objektif Kualiti UPNM sentiasa dikemaskini dan perubahan berterusan dilaksanakan bagi memastikan kelestarian Sistem Pengurusan Kualiti UPNM sentiasa berteraskan KewajipanMaruahKualiti.