TAKWIM

MESYUARAT PEMBUKAAN DAN PENUTUP AUDIT

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) MS ISO 9001:2015 OLEH PIHAK LRQA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAHUN 2024

 

BIL.

PERKARA

TARIKH

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN LAPORAN, BUKTI AUDIT DAN MAKLUMAN

( a )

( b )

( c )

( d )

1.

Mesyuarat Pembukaan Audit SPK MS ISO 9001:2015 oleh pihak LRQA Bil. 1/2024

15 Februari 2024

9.30 pagi

Bilik Mesyuarat Senat

30 Januari 2024

2.

Mesyuarat Penutup Audit SPK MS ISO 9001:2015 oleh pihak LRQA Bil. 1/2024

16 Februari 2024

4.30 petang

Bilik Mesyuarat Senat

 

Nota: Tertakluk kepada pindaan.