**(Nama-nama pemenang seperti yang tersenarai dalam buku aturcara Hari Inovasi dan Majlis Anugerah 2021)

 

PENERIMA ANUGERAH HARI INOVASI (AHI) KE-7 TAHUN 2021

Tarikh: 25 November 2021

Tempat: Hotel Tenera, Bandar Baru Bangi

 

ANUGERAH KHAS KUALITI PENGERUSI LPU

Hadiah               : Piala Pusingan, Pakej Lawatan, Wang Tunai (Tajaan UPNM Holdings) dan Sijil Penghargaan   

Pemenang          : YBhg. Prof. Emeritus Dato' Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus 

                           Pusat Pentropikalan

 

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR

Anugerah Pengurusan FPJB Terbaik

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEPA)

 

Anugerah Individu Terbaik (Kategori Staf Pengurusan dan Profesional)

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah binti Abdul Wahab (FSTP)

                          

Anugerah Individu Terbaik (Kategori Staf Pelaksana)

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Encik Amir Muizzuddin bin Mohamad Ali (Penerbit UPNM)

 

Anugerah Individu Mahasiswa Terbaik- Leaders of Character (Kategori Lelaki)

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Putra Roskhairul Fitri bin Kahar (FSTP)

                           

Anugerah Individu Mahasiswa Terbaik- Leaders of Character (Kategori Wanita)

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Ngo Joey (FPPP)                 

                           

Anugerah Khas Kebolehpasaran Graduan UPNM- Geran PENJANA KPT CAP

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : 

1. Encik Sharizan bin Samad (JHEPA)

2. Prof. Madya Dr. Mohd Hamran bin Mohamad (FPPP)

3. Kapt. Ts. Dr. Muhamad Lazim bin Talib (FSTP)

4. Lt. Kol. Prof. Madya Ir. Hj. Khalid bin Abd Jalil (Bersara) (FKJ)

 

Anugerah Khas Kebolehpasaran Graduan UPNM- Geran Intervensi GE KPT

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Pusat Kaunseling & Alumni (JHEPA)

                             Program - Fundamentals of Six Sigma DMAIC Methodology Digital Learning & Development for Human Resources Assured Drone Operation Proficient - Dronepreneurs

               

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) 

Anugerah Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran (FPJB) Terbaik

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

 

Anugerah Terbaik Doktor Falsafah

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Dr. Noorida binti Samsudin (FSTP)

                           

Anugerah Terbaik Sarjana

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Nur 'Izzati binti Mohamad Ismail (FKJ)

  

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) FAKULTI / PUSAT 

Anugerah Kepimpinan Siswa

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : PKDT Muhammad Amir Safwan bin Muhammad Fahmi Shazwan (FPPP)

                           

Anugerah Kesukarelawan Siswa

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Stephanie Azlyn anak Felix (FKJ)

                            

Anugerah Sukan Siswa

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Laila Namirah binti Abdul Ghaffar (FPPP)                      

 

Anugerah Keusahawanan Siswa

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Izzati Balqis binti Farisa (FPPP)

 

Anugerah Kebudayaan Siswa

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Wan Anis Aqila binti Wan Husain (FPPP)

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) 

Anugerah Pengurusan Penyelidikan Terbaik FPJB

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP)

 

Anugerah Kualiti Penyelidikan Terbaik (Individu) – Kategori Sains & Teknologi

Hadiah               : Piala Pusingan, Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Prof. Madya Dr. Nanthini Sridewi a/p Appan (FSTP)

 

Anugerah Kualiti Penyelidikan Terbaik (Individu) – Kategori Sains Sosial

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM (FPPP)

 

Anugerah Kualiti Penyelidikan Terbaik (Individu) – Kategori Bukan Akademik

Hadiah               : Piala Pusingan, Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Puan Hasmeda Erna binti Che Hamid (PPPI)

 

Penerima Terbaik Skim Insentif Hasil Penyelidikan dan Inovasi 2020

Hadiah               : Sijil Penghargaan 

Penerima            : 

1. Kapt Prof. Madya Syed Nasir Alsagoff bin Syed Zakaria (Bersara) (FSTP)

2. Prof. Madya Dr. Nanthini Sridewi a/p Appan (FSTP)

3. Dr. Jahwarhar Izuan bin Abdul Rashid (PAP)

4. Dr. Mohd Anuar bin Jamaludin (PAP)

5. Prof. Madya Dr. Wan Norhasniah binti Wan Husin (FPPP)

6. Prof. Dr. Mainul Haque (FPKP)

7. Prof. Madya Mohd Asri bin Md Nor (FKJ)

8. Prof. Madya Dr. Muhamad Faiz bin Md Din (FKJ)

9. Kdr Ts. Dr. Haliza binti Mohd Zahari TLDM (FPPP)

 

ANUGERAH KUALITI PENOLONG NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT) 

Anugerah Inovasi Dalam Pentadbiran

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Fakulti Sains & Teknologi Pertahanan (FSTP)

 

Anugerah Individu Terbaik

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Encik Mohd Zairi bin Kamarudin (FSTP)

 

Anugerah Khas Staf - Kategori Keseluruhan

Hadiah               : Wang Tunai dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Encik Rafizul bin Rozlee (Pejabat NC)

 

Anugerah Khas Pengurusan COVID-19 - Kategori Staf UPNM                 

Hadiah               : Sijil Penghargaan

Pemenang          : Dr. Firdaus bin Baharuddin (Pusat Kesihatan)

 

Anugerah Khas Pengurusan COVID-19 - Kategori Bukan Staf UPNM                 

Hadiah               : Sijil Penghargaan

Pemenang          : Chef Zainal bin Mohamed Saad (Pengusaha Kantin Lestari, UPNM)

 

Anugerah Khas Pengurusan Persatuan atau Kesatuan               

Hadiah               : Sijil Penghargaan

Pemenang          : NADIMASA, PERINTIS & KESUPNA

 

ANUGERAH KUALITI PENOLONG NAIB CANSELOR (PENGURUSAN PROJEK & PEMBANGUNAN STRATEGI) 

Anugerah Keseluruhan FPJB (Pengurusan Risiko, Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan Terbaik)

Hadiah               : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Pusat Kesihatan

 

Anugerah Individu Terbaik (Pengurusan Risiko, Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan Terbaik)

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Puan Erazni binti Omar (Pusat Kesihatan)

 

Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi

Hadiah               : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang          : Tajuk Projek : Sistem e-Tawaran

                             Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) & Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi (BTMK)             

                         

ANUGERAH KUALITI KOMANDAN 

Anugerah Pengurusan Kompeni Terbaik ALK

Hadiah                : Piala Pusingan dan Sijil Penghargaan

Pemenang           : Kompeni Hang Jebat

 

Anugerah Staf Terbaik  ALK (Individu)

Hadiah                : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang           : PW II Kamarulzaman bin Mat Leh

 

Anugerah Pegawai Kadet Terbaik (Individu)

Hadiah                : Trofi dan Sijil Penghargaan

Pemenang           : PRKB Muhammad Hazmi bin Muhammad Hafiz Wang (FKJ)

 

PENGHARGAAN KHAS 

Anugerah Apresiasi Auditor Dalaman SPK MS ISO 9001:2015 (Kategori Auditee Terbaik)

Hadiah                : Sijil Penghargaan

Pemenang           : Pusat Pengurusan Kediaman Pelajar

 

Anugerah Apresiasi Auditor Dalaman SPK MS ISO 9001:2015 (Kategori Auditor Terbaik)

Hadiah                : Sijil Penghargaan

Pemenang           : 

1. Dr. Nur Surayya binti Mohd Saudi

2. Puan Nur Shahrul Bariah binti Che Noh

3. Encik Muhammad Rashidi bin Rashid

 

Anugerah Apresiasi Auditor Dalaman SPK MS ISO 9001:2015 (Kategori Auditor Harapan)

Hadiah                : Sijil Penghargaan

Pemenang           : Puan Noor Hazarina binti Farizan

 

Penyerahan Sijil Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 daripada Pihak LLyod's Register

Penerima           : Sijil Kelulusan Tiga Tahun Pelaksanaan SPK MS ISO 9001:2015

                            Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data 

 

Sijil Bersih Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan UPNM Tahun 2020

Penerima           : Pejabat Bendahari

 

Sijil Penarafan Lima Bintang Bagi Audit SETARA '19

Penerima           : Pusat Pembangunan Akademik

 

Sijil Penarafan Lima Bintang Bagi Sistem Data MyMoheS Tahun 2020

Penerima           : Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data & Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

 

 

Disediakan Oleh: Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (BJKPD)

                         Urus Setia Utama Anugerah Hari Inovasi Ke-7 & Urus Setia Utama Hari Inovasi dan Majlis Anugerah 2021

Tarikh               : 25 November 2021