Beriltizam bagi memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang merangkumi aktiviti-aktiviti pentadbiran serta pengauditan selaras dengan piawaian dan prosedur yang ditetapkan.