Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (BJKPD) menjadi urus setia kepada mesyuarat-mesyuarat melibatkan pengurusan kualiti dan data sepanjang tahun. Berikut adalah senarai mesyuarat-mesyuarat utama yang dikendalikan oleh BJKPD:

1. Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 oleh Badan Pensijilan- Pengerusi Naib Canselor atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM 

2. Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Berasaskan Syariah MS 1900:2014 oleh Badan Pensijilan- Pengerusi Naib Canselor atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM 

3. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) - Pengerusi: Naib Canselor atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM 

4. Mesyuarat Pengesahan Data - Pengerusi: Naib Canselor atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM 

5. Mesyuarat Jawatankuasa Induk Anugerah Hari Inovasi - atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM atau Pengarah BJKPD

6. Mesyuarat Jawatankuasa Induk Hari Inovasi dan Majlis Anugerah - Pengerusi: Naib Canselor atau Pengerusi Bersama (mengikut giliran penganjuran antara Pengerusi Bersama APC, AAC & AHI)

7. Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 - Naib Canselor atau Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM 

8. Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JJKU) - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM atau Pengarah BJKPD

9. Mesyuarat Penarafan Bintang Pengurusan Kualiti (Quality Management Star Rating-QMSR) - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM atau Pengarah, BJKPD

10. Mesyuarat e-Cadangan dan e-Aduan UPNM - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM atau Pengarah BJKPD