**(Nama-nama pemenang seperti yang tersenarai dalam buku aturcara Majlis Anugerah UPNM 2016)


PENERIMA ANUGERAH HARI INOVASI (AHI) KE-2 TAHUN 2016

Tarikh: 27 Julai 2016

Tempat: Dewan Theatrette, UPNM

 

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR

Hadiah               : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang          : Bahagian Pengurusan Akademik

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

Hadiah               : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang          : Pusat Asasi Pertahanan

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) FAKULTI / PUSAT

Hadiah               : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang          : Pusat Asasi Pertahanan

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) (SAINS DAN TEKNOLOGI)

Hadiah               : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang          : Dr. Siti Aminah binti Mohd Noor (Pusat Asasi Pertahanan)

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) (BUKAN SAINS DAN TEKNOLOGI)

Hadiah                : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang           : Prof. Madya Mejar Dr. Ahmad Azan bin Ridzuan) (Bersara)(Fakulti Pengurusan & Pengurusan Pertahanan)

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) (KATEGORI PELAJAR LELAKI)

Hadiah                : Sijil Penghargaan & Trofi

Pemenang           : Mohd Afham Aizat bin Mohd Zamani (2120765)

 

ANUGERAH KUALITI TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) (KATEGORI PELAJAR PEREMPUAN)

Hadiah                : Sijil Penghargaan & Trofi

Pemenang           : Yulni binti Januar (21300559 - FKJ)

  

ANUGERAH KUALITI KOMANDAN

Hadiah                : Sijil Penghargaan & Piala Pusingan

Pemenang           : Batalion Tuah 

 

ANUGERAH KUALITI PEGAWAI KADET (INDIVIDU)

Hadiah                : Sijil Penghargaan & Wang Tunai

Pemenang           : N/405418 Peg Ren Kanan Brig Muhammad Hafiz bin Mohd Yusoff (Batalion Jebat)

                             

Disediakan Oleh: Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data (PJKPD)
                         Urus Setia Utama AHI Ke-2 & Urus Setia Utama Majlis Anugerah UPNM 2016
Tarikh               : 27 Julai 2016