TAKWIM

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAHUN 2024

 

BIL.

PERKARA

TARIKH

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN LAPORAN DAN MAKLUMAN

( a )

( b )

( c )

( d )

1.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 1/2024

23 Januari 2024

9.30 pagi

Bilik Mesyuarat Senat

05 Januari 2024

2.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 2/2024

25 November 2024

9.30 pagi

Bilik Mesyuarat Senat

04 November 2024

 

Nota: Tertakluk kepada pindaan.