TAKWIM

MESYUARAT JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI UNIVERSITI (JJKU)

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAHUN 2024

 

BIL.

PERKARA

TARIKH

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN LAPORAN DAN MAKLUMAN

( a )

( b )

( c )

( d )

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Universiti (JJKU) Bil. 1/2024

05 Januari 2024

9.30 pagi

Bilik Mesyuarat JPP

11 Disember 2024

2.

Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Universiti (JJKU) Bil. 2/2024

06 September 2024

9.30 pagi

Bilik Mesyuarat JPP

12 Ogos 2024

 

Nota: Tertakluk kepada pindaan.