Sentiasa menjadi pusat rujukan universiti dalam aspek Sistem Pengurusan Kualiti.