Piagam Pelanggan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi

Berteraskan keusahawanan sebagai tunjang dengan berpegang kepada nilai kreatif dan inovatif serta profesionalisma di dalam pembangunan modal insan yang bersahsiah tinggi. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi UPNM berazam dan bertekad untuk melaksanakan kepelbagaian hak kepada semua pelanggannya secara professional, beretika dan berintegriti;

  1. Menyediakan pendididkan yang bermutu berdasarkan kepada piawaian global yang menjamin peluang kerjaya yang cemerlang di dalam semua bidang yang diceburi.
  2. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif bagi membolehkan kakitangan mempamerkan kebolehan serta keupayaan dan kecemerlangan dengan sistem insentif yang pelbagai serta peluang untuk memperkukuhkan laluan kerjaya yang berdaya saing.
  3. Menjadikan UPNM relevan kepada masyarakat di dalam usaha untuk meningkatkan sosio-ekonomi dan memperkukuhkan jati diri dan bangsa.
  4. Memastikan Industri menjadi rakan pintar bagi meningkatkan penjanaan ekonomi dan pengwujudan peluang pekerjaan para graduan UPNM.
  5. Menyediakan tenaga kerja berpengalaman dengan kemahiran yang tinggi, disampinh memiliki kebolehan keusahawanan yang dapat menembusi semua aspek keperluan negara.