5 Disember 2016 - PPA telah menjadi tuan rumah untuk Persidangan Meja-Meja Bulat E-Pembelajaran seluruh IPTA Bil. 30/2016 pada 5 Disember 2016 di Dewan Bestari UPNM. Turut hadir ialah penyelaras-penyelaras E-Pembelajaran seluruh UA (Universiti Awam).