Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data menjadi urus setia kepada mesyuarat-mesyuarat melibatkan pengurusan kualiti dan data sepanjang tahun. Berikut adalah senarai mesyuarat-mesyuarat yang dikendalikan:

1. Mesyuarat Pembukaan dan Penutup Audit Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 oleh Badan Pensijilan- Pengerusi Naib Canselor

2. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) - Pengerusi: Naib Canselor

3. Mesyuarat Pengesahan Data - Pengerusi: Naib Canselor

4. Mesyuarat Jawatankuasa Induk Anugerah Hari Inovasi - Pengerusi: Naib Canselor

5. Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JJKU) - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM

6. Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM

7. Mesyuarat e-Cadangan dan e-Aduan UPNM - Pengerusi: Pengurus Kualiti, JJKU, UPNM