Bagi individu yang berminat menyambung pengajian di peringkat Sarjana (Master) dan Doktor Falsafah (PhD) di UPNM, borang permohonan (PPS-01) boleh didapatkan dari laman sesawang Pusat Pengajian Siswazah (PPS). 

 

Sila klik pada imej berikut: