VISI 
Menjadikan Fakulti sebuah institusi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pengajian Strategik dan Pengurusan Sumber Manusia melalui pendidikan dan penyelidikan pertahanan.
 
 
MISI 
Mewujudkan graduan dan komuniti Fakulti yang berketerampilan dari segi ilmu, sahsiah dan teknologi dalam bidang pengajian strategik dan pengurusan sumber manusia melalui pengajaran dan penyelidikan serta pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan inovatif.