Visi

Menjadi Pusat Bahasa bertaraf global berasaskan komunikasi, pendidikan dan penyelidikan pertahanan

 

Misi

Memberi perkhidmatan pengajaran bahasa kepada bakal pemimpin bagi mencapai tahap komunikasi yang profesional

 

Objektif

1. Melahirkan graduan yang fasih dan cekap dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing

2. Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bahasa dan komunikasi silang budaya

3. Memperkasakan kecekapan staf dan kemudahan yang ditawarkan