Untuk pembelajaran bahasa,

 

MyLinE - Bahasa Inggeris

Sila gunakan:
Alamat URL : http://myline.utm.my
Nama : UPNM diikuti no kad matriks (e.g. UPNM12345)
Kata Laluan : UPNM diikuti no kad matriks (e.g. UPNM12345)

 

e-Kamus - Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

http://dictionary.reference.com

http://www.dbp.gov.my

 

Helpdesk (Khidmat Bantuan) Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Pilihan - Pelajar Sarjana Muda/Diploma/Asasi [muat turun borang

1. Setiap pelajar mempunyai 15 minit untuk mendapatkan bantuan teknikal dan pembelajaran bahasa dari seorang pensyarah Bahasa Inggeris/Bahasa Asing mengikut kelapangan.

2. Tempat perbincangan adalah di bilik pensyarah yang dipilih.

3. Jadual perbincangan adalah mengikut kesesuaian masa pensyarah dan pelajar.

 

Helpdesk (Khidmat Bantuan) Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Pilihan - Pensyarah [muat turun borang]

1. Setiap pensyarah mempunyai 15 minit untuk mendapatkan bantuan teknikal dan pembelajaran bahasa dari seorang pensyarah Bahasa Inggeris/Bahasa Asing mengikut kemahiran dan kelapangan. Sesi penulisan akademik bukanlah bertujuan untuk penyuntingan artikel penuh, hanya perlu membawa dua perenggan kerja sebagai sampel.

2. Tempat perbincangan adalah di bilik pensyarah yang dipilih.

3. Jadual perbincangan adalah mengikut kesesuaian masa bersama.

 

Helpdesk (Khidmat Bantuan) Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Pilihan - Pascasiswazah [muat turun borang]

1. Setiap pelajar pasca siswazah mempunyai 15 minit untuk mendapatkan bantuan teknikal dan pembelajaran bahasa dari seorang pensyarah Bahasa Inggeris/Bahasa Asing mengikut kemahiran dan kelapangan. Sesi penulisan akademik bukanlah bertujuan untuk penyuntingan artikel penuh, hanya perlu membawa dua perenggan kerja sebagai sampel.

2. Tempat perbincangan adalah di bilik pensyarah yang dipilih.

3. Jadual perbincangan adalah mengikut kesesuaian masa bersama.

 

Helpdesk (Khidmat Bantuan) Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Pilihan - Staf Bukan Akademik [muat turun borang]

1. Setiap staf mempunyai 15 minit untuk mendapatkan bantuan teknikal dan pembelajaran bahasa dari seorang pensyarah Bahasa Inggeris/Bahasa Asing mengikut kemahiran dan kelapangan. Sesi ini bukanlah bertujuan untuk penyuntingan atau penterjemahan teks penuh, hanya perlu membawa dua perenggan kerja sebagai sampel.

2. Tempat perbincangan adalah di bilik pensyarah yang dipilih.

3. Jadual perbincangan adalah mengikut kesesuaian masa bersama.