1. Menyokong Objektif Kualiti Universiti

2. Memastikan hanya 5% maksimum kegagalan pelajar dalam kursus-kursus kendalian PB