PB boleh dihubungi di alamat seperti berikut,

Pusat Bahasa, Aras 11, Bangunan Bestari
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi, 57000
Kuala Lumpur, Malaysia

Telefon: +603-90513400 ext 4567/3005
Faks: +603-90514458
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.