1. (UPNM.PPPI.001) - Borang Permohonan Perolehan Bahan Pakai Habis/Peralatan/ Perkhidmatan/Kerja Penyelidikan

2. (UPNM.PPPI.002) - Borang Permohonan Pembantu Penyelidik / Pembantu Penyelidik Siswazah / Felo Pasca Doktoral

3. (UPNM.PPPI.003) - Borang Permohonan Pembiayaan Penerbitan Artikel

4. (UPNM.PPPI.004) - Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Honororium/Sagu Hati

5. (UPNM.PPPI.005) - Borang Permohonan Melaksanakan Aktiviti Luar (Dalam Negara)

6. (UPNM.PPPI.006) - Borang Permohonan Menghadiri Pameran Dalam Negara/Luar Negara

7. (UPNM.PPPI.007) - Borang Permohonan Sangkutan Luar Negara 

7(A). (UPNM.PPPI.007(A) - (Lampiran A - Justifikasi Keperluan Sangkutan)

7(B). (UPNM.PPPI.007(B) - (Lampiran B - Implikasi Kos)

8. (UPNM.PPPI.008) - Borang Permohonan Pindaan Agihan Peruntukan Geran Penyelidikan

9. (UPNM.PPPI.009) - Borang Permohonan Perlanjutan Geran Penyelidikan 

10. (UPNM.PPPI.010) - Borang Pengesahan Status Tamat Projek Penyelidikan dan Penutupan Akaun

11. (UPNM.PPPI.011) - Borang Permohonan Geran Penyelidikan Pasca Doktoral dan Pasca Siswazah

12. Borang Permohonan Geran Penyelidikan Jangka Pendek

13. Borang Akaun Penyelesaian Pemberhentian Pembantu Penyelidik / Pembantu Penyelidik Siswazah

14. Borang Pencalonan Penilai MyGrant

15. Borang Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan

16. Borang Permohonan Self Fund

17. Borang Laporan Kemajuan Pembantu Penyelidik Siswazah