VISI

Untuk menjadi peneraju penyelidikan dan inovasi dalam bidang pertahanan dan keselamatan

 

MISI

Untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan inovasi yang strategik dan berimpak tinggi dalam bidang pertahanan dan keselamatan.

 

OBJEKTIF

1. Membina dan menyokong kerjasama strategik yang dapat memperluaskan bidang penyelidikan

2. Menambahbaik kemudahan, infrastruktur dan sokongan pentadbiran untuk penyelidikan

3. Mengukuhkan sumber kewangan penyelidikan

4. Mengukuhkan prestasi , penilaian dan akauntabiliti penyelidikan

5. Mencapai pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa sebagai salah sebuah institusi terkemuka dalam  penyelidikan Pertahanan dan Keselamatan